Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (dalej jako RODO) informujemy, że:


Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych oraz właścicielem sklepu internetowego hurtowniaswiec.pl jest firma


POLSKIE SWIECE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. Staszica 31e, 43-170 Łaziska Górne
tel. +48 509 963 312
email: bok.swiece@gmail.com

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Mikołowie, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 6351858160,   REGON: 389316150,   KRS: 0000908567

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować z Pełnomocnikiem Bezpieczeństwa Informacji: elektronicznie pod adresem e-mail: bok.swiece@gmail.com , listownie pod adresem: POLSKIE SWIECE Sp. z o.o., Staszica 31e, 43-170 Łaziska Górne, telefonicznie pod numerem +48509963313 lub bezpośrednio w siedzibie spółki.


Zakres przetwarzanych danych osobowych

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W przypadku sklepu internetowego jest to w dużej mierze związane z koniecznością przetwarzania danych w celu realizacji zamówień.


Dane przetwarzane podczas rejestracji konta w sklepie:

 • Adres e-mail
 • Imię
 • Nazwisko

Dane przetwarzane podczas składania zamówienia:

 • Adres e-mail
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres (celem wysłania przesyłki)
 • Nazwa firmy i NIP (w przypadku chęci otrzymania faktury VAT za zakupiony towar)
 • Numer telefonu

Dane przetwarzane podczas zapisywania się do newslettera:
Adres e-mail

 • Narodowość (język w jakim będą wysyłane wiadomości newsletter – przyporządkowane do naszej bazy na podstawie adresu strony – w tym przypadku hurtowniaswiec.pl)
 • Źródło rejestracji (hurtowniaswiec.pl)

Dane przetwarzane w formularze zwrotów/reklamacji:

 • Adres e-mail
 • Imię
 • Numer telefonu
 • Numer zamówienia/klienta
 • W razie konieczności – dodatkowe dane wymagane do identyfikacji zamówienia – numer zamówienia, nazwa użytkownika

Sklep internetowy przetwarza dane osobowe w następujących celach

 • rejestracji, celem utworzenia indywidualnego konta Klienta i zarządzania nim
 • realizacji zamówienia, celem wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • dobrowolnego zapisu na bezpłatny newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności: Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód]
 • kontaktu mailowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Prowadzenie statystyk. [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
 • Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych. [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO]
 • w przypadku złożenia reklamacji lub zwrotu [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO];
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do mBank S.A. („Bank”) w związku z świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
 • art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia), w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do mElements S.A. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez mElements S.A. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Paynow” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez mElements S.A. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 • mBank S.A. – przypadku wybrania tej formy płatności
 • „Paynow” mElements S.A.. – przypadku wybrania tej formy płatności
 • DPD Polska Sp. z o.o. – przypadku wybrania formy przesyłki oferowanej przez tego dostawcę
 • InPost Paczkomaty Sp. z o.o. – przypadku wybrania formy przesyłki oferowanej przez tego dostawcę
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (np. Urząd Skarbowy),
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, podmiotom świadczącym usługi hostingu, dostawców oprogramowania do zarządzania systemami, podmiotom świadczącym obsługę techniczną oprogramowania, dostawcom zapewniającym oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną oraz wiadomości SMS, kancelariom prawnym oraz podmiotom doradczym, partnerom Administratora prowadzącym sklepy stacjonarne.

Dane osobowe są przez Administratora przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w niniejszej Polityce lub wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.


W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do mElements S.A. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.


W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.


W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.